Приказ

 

АДДЗЕЛ ПА АДУКАЦЫІ

СТОЛІНСКАГА РАЁННАГА

ВЫКАНАЎЧАГА КАМІТЭТА

ДЗЯРЖАЎНАЯ УСТАНОВА АДУКАЦЫІ
«Альшанская СЯРЭДНЯЯ

ШКОЛА №2»

ЗАГАД

“___”________________ №_____

    аг. Альшаны

Аб рэалізацыі адукацыйнай праграмы прафесіянальнай падрыхтоўкі на ўзроўні агульнай сярэдняй адукацыі  

 

У адпаведнасці зінструктыўна-метадычным пісьмом Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь ад 13.06.2018 «Абарганізацыіў 2018/2019 навучальным годзеадукацыйнага працэса прывывучэннівучэбных прадметаўі правядзені факультатыўных заняткаў пры рэалізацыіадукацыйных праграм агульнай сярэдняй адукацыі » з 1 верасня для вучняўX класаў, якіявывучаюцьусевучэбныя прадметы на базавым узроўні, ўведзенынавучальны прадмет «Працоўнае навучанне». Ў рамках дадзенагавучэбнага прадмета ў 2018/2019 навучальным годзедля вучняўX класаў павінна рэалізоўваццаадукацыйная праграма прафесіянальнай падрыхтоўкі рабочых (служачых) уаб’еме 6 гадзін, прадугледжаных тыпавым вучэбным планам агульнай сярэдняй адукацыі.

Адукацыйны працэс пры рэалізацыі адукацыйнай праграмы прафесіянальнай падрыхтоўкі рабочых (служачых) арганізуецца ў адпаведнасці з Кодэксам Рэспублікі Беларусь аб адукацыі і Палажэннем аб неперарыўным прафесіянальным навучанні па прафесіям рабочых(служачых), зацверджаным пастановай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 15.07.2011 № 954.

У адпаведнасці з вышэйуказаным

ЗАГАДВАЮ :

  1. Арганізаваць рэалізацыю адукацыйнай праграмы прафесіянальнай падрыхтоўкі рабочых (служачых) ў рамках вучэбнага предмета «Працоўнае навучанне» ў Х «А» класе ў аб’еме 6 гадзін для 16 вучняў па спецыяльнасці «цясляр».

             1.1. Вызначыць настаўніку працоўнага навучання Еўдакімовічу Аляксандру Генадзьевічу 6 гадзін педагагічнай нагрузкі для работы з вучнямі , указанымі у пункце 1 прыказа.

 

  1. Арганізаваць рэалізацыю адукацыйнай праграмы прафесіянальнай падрыхтоўкі рабочых (служачых) ў рамках вучэбнага предмета «Працоўнае навучанне» ў Х «Б» класе ў аб’еме 6 гадзін для 14 вучняў па спецыяльнасці «швачка».

               2.1. Вызначыць настаўніку працоўнага навучання Прыка Ганне Мікалаеўне 6 гадзін педагагічнай нагрузкі для работы з вучнямі , указанымі у пункце 2 прыказа.

  1. Кантроль за выкананнем прыказа ўскласціна намесніка дырэктара па вучэбнай рабоце Сысу Д.А.

 

 

     Дырэктар школы                                                 В.С. Сімановіч