Раздел 10. Реорганизация и ликвидация Школы

Раздзел 10. Рэарганізацыя і ліквідацыя Школы

100. Рэарганізацыя Школы здзяйсняецца па рашэнню Заснавальніка ў адпаведнасці з заканадаўствам Рэспублікі Беларусь.

101. Школа можа быць ліквідавана ў выпадках, якія прадугледжаны заканадаўствам Рэспублікі Беларусь па рашэнню:

заснавальніка;

гаспадарчага суда;

органа, які рэгістрыруе.

102. Парадак і працэдура ліквідацыі здзяйсняецца ў адпаведнасці з заканадаўствам Рэспублікі Беларусь.

103. Пры ліквідацыі Школы маёмасць і фінансавыя сродкі Заснавальніка вяртаюцца яму.

104. Школа лічыцца ліквідаванай з даты ўнясення запісу аб ліквідацыі ў Адзіны дзяржаўны рэгістр юрыдычных асоб і індывідуальных прадпрымальнікаў.